Инструкции ученици

Какво e уебинар? – Уебинарът е семинар, който се провежда в онлайн пространството. Вашето преживяване в уебинарната стая е същото, като в едно присъствено занятие, с разликата , че вие избирате комфортно за вас място за да участвате и по този начин спестявате време и пари. Можете да слушате и виждате лектора, да задавате въпроси (чрез вашия микрофон или чат), да наблюдавате работата на водещия по интерактивна презентация и интерактивна дъска. Единственото условие да участвате, е да имате компютър с инсталиран бразузър Chrome или Mozilla и добра интернет връзка (ако искате да задавате въпроси, желателно е да имате микрофон и камера). Не можете да се включите в уебинар през мобилно устройство.

Инструкции за участие в уебинар

1. След влизане в уебинарната стая, системата изисква от Вас да изберете дали ще участвате активно в уебинара, чрез микрофон - Microphone/Микрофон или ще бъдете само слушател - Listen Only/Слушане без микрофон.

2. Ако ще участвате активно, чрез вграден в лаптопа микрофон, препоръчително е да използвате слушалки и да проверите от настройките на компютъра Ви, дали нивата на звука са регулирани правилно. Ако използвате преносими слушалки с микрофон, свържете устройствата и отново проверете настройките на компютъра ви. След натискане на бутона Microphone/Микрофон, браузърът Ви ще поиска разрешение да използва Вашето устройство. Изберете бутона ALLOW. Следва да направите Ехо Тест, на който ще трябва да чуете гласа си, след изричане на няколко думи. При успех, отговорете на въпроса дали чувате гласа си с YES/ДА и до името ви, в полето на Потребители, ще се появи икона на микрофон. Ако не го чувате, изберете НЕ и продължете към настройките. При Теста системата използва микрофона по подразбиране (default). Ако не чувате гласа си, най-вероятно причината е в избрания микрофон. Изберете работещия микрофон от изброените опции за да се активира правилното устройство.

3. Ако участвате в уебинара само като слушател, изберете Listen Only/Слушане без микрофон, и до името ви ще се появи иконка,обозначаваща, че сте само слушател.

4. В долния десен ъгъл е разположен бутон за смяна на езика. Ако езика на стаята не е Български, можете да го настроите от този бутон.

5. В лявата страна на стаята е разположено меню с Потребители, където ще видите Вашето име и имената на участниците, които се присъединяват и напускат. В полето Статус, с икони са обозначени лекторът и хората с модераторски права. В полето Медия се обозначава дейността на участниците. До името ви ще се появят икони, които показват дали сте с включен или заглушен микрофон, дали използвате камера или дали участвате само като слушател.

6. Над менюто с Потребители са разположени бутоните за Споделяне на микрофон, Споделяне на камера и Заглушаване на микрофон (MUTE).

Споделяне на микрофон - ако в началото не сте избрали да използвате микрофон, чрез кликване на бутона ще включите своя микрофон, като процедурата е същата като в т.3

Споделяне на камера - след натискане на бутона ще се появи прозорец за настройки на камерата.Ако нямате вградена в компютъра камера, свържете такава.Браузърът Ви ще поиска разрешение да използва устройството и след като му дадете позволение следва тест, на който трябва да видите Вашият образ. При успех, натиснете бутона Share camera, и в долния ляв ъгъл ще се появи Вашето лице. Ако не го виждате, изберете Настройки и работещата камера от изброените опции.

Заглушаване на микрофон - ако лектора не е настроил всички микрофони да бъдат заглушени по време на уебинара, по всяко време на лекцията чрез бутона MUTE/Заглушете UNMUTE/Позволете говора може да го заглушавате и пускате.В полето Медия ще се отразяват Вашите действия с микрофона.

7. Под списъка с Потребители се намира бутона за вдигане на ръка. Когато имате въпрос, може да използвате бутона за да вдигнете ръка. В полето Статус до името Ви ще се появи иконка с ръка.

8. Можете да задавате въпроси и от Чата, който е разположен в дясната част на уебинарната стая. Разделен е на две части-общ чат и индивидуален чат. Когато пишете в общия чат, всички ще виждат написаното от Вас. Когато искате да използвате индивидуалния, от бутона Настройки до общия чат, можете да изберете с кого от всички участници и лектора да си общувате, без останалите да имат възможност да следят чата ви.След като изберете име, ще се отвори нов прозорец, където ще може да провеждате чата си

9. В средата на екрана Ви е позиционирана презентацията, която лекторът ще използва за своя уебинар, както и всякакви други файлове, които ще Ви показва Червената точка обозначава всички негови движения с мишката.На същото място е и видео дъската, по която лекторът ще пише или чертае. Вие ще виждате това, което вижда лекторът.

10. В долния ляв ъгъл на уебинарната стая се позиционира прозореца със споделеният десктоп от лектора. Вие ще можете да виждате десктопа на лектора, както и всички негови действия, докато той е споделен с Вас. Чрез Споделения десктоп, ще може да гледате всякакви видеа и файлове, които лектора избере да сподели с Вас. Имате опция да настроите размера и изгледа на екрана или да го минимизирате.

11. При нужда, лекторът може да дава права на студентите си за да споделят десктопа си. Ако получите тези права, над списъка с Потребители ще се появи бутон Сподели десктоп. При натискане на бутона, се появява прозорец, който изисква да използвате инсталирана последната версия на Java, както и проверка на наличната Ви версия. В случай, че я нямате, след изтеглянето и инсталацията ще трябва да презаредите страницата и да влезете в уебинара, както и отново да дадете позволение на браузъра Ви за да сподели десктопа Ви.

12. В долния десен ъгъл на стаята, до бутона за смяна на език, се намира бутонът за изглед на стаята - Layout. Имате няколко опции за изглед, като можете да изберете върху коя част от уебинара да се акцентира(видео,чат,презентация,споделен десктоп и т.н.)

13. За излизане от уебинарната стая, натиснете бутона, разположен в горния десен ъгъл.

14. За всеки Уебинар, лекторът има правото да избере дали Вие ще можете да използвате всички функции на системата, както и да регулира всички Ваши действия в уебинарната стая(използване на микрофон и камера, вдигане на ръка, използване на общ и индивидуален чат, изглед на уебинара, участие в уебинара).

Натиснете тук за помощни видеа.