Lifestyle and Psychology

Displaying 1 - 2 of 2 results

Live course
65 lev
Live course
100 lev

2015-06-21 - 2015-07-05

Enrolled: 2 Students

Minimum participants: 0, Maximum participants: 0

Live course
65 lev
Менталист- тайни на мисленето. Техники за убеждаване и влияние.

2015-06-26 - 2015-07-10

Minimum participants: 6, Maximum participants: 36

Станислав Инчовски

2009- 20012 г. Докторантура в БАН, Институт за етнология и фолклор с етнографски музей- ИЕФЕМ, секция Етнология на съвременността

2006-2008 г. Магистратура в СУ "Св. Климент Охридски", философски факултет, департамент Културология, специалност Културна антропология

1994- 2000 г. Бакалавър в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност Начална училищна педагогика, специализация Изобразително изкуство

 

Live course
100 lev
На училище с Мадлен Алгафари

2015-06-21 - 2015-07-05

Minimum participants: 0, Maximum participants: 0

Мадлен Алгафари