About the course

1. Четки

 • създаване на нов документ
 • настройки на четки
 • кратки команди, работа с клавиатура  
 • създаване на четки
 • рисуване на пейзаж 

2. Създаване на каменен ефект (ефект на статуя)

 • селекция
 • четки 
 • маски
 • настройки за смесване на слоеве 
 • текстура
 • корекция на размера на изображението 

3. Създаване на ефектна снимка с градиент

 • работа със слоеве 
 • маски
 • селекция
 • изрязване 
 • трансформация на изображение
 • цветови корекции
 • настройки за смесване на слоеве 
 • работа с градиенти
 • създаване на ефекти чрез четки

4. Създаване на текст в портретен стил

 • избор и подготовка на снимка за изрязване
 • Smart обекти 
 • ефекти - филтри
 • сливане на слоеве
 • инструменти за писане на текст
 • форматиране на текст - промяна на шрифт, език, размер и подравняване 
 • маски
 • ефекти - слоеве
 • инструмент за изрязване

5. Двойна експозиция

 • основни инструменти 
 • работа с градиенти
 • цветови схеми
 • работа с маски
 • инструменти за селекция
 • работа със слоеве
 • полезни клавишни комбинации

Who Should Attend?

Уроците са подходящи за деца над 7 години.

Curriculum
Lesson 1: Използване на четки
Lesson 2: Създаване на каменен ефект (ефект статуя)
Lesson 3: Създаване на ефектна снимка с градиент
Lesson 4: Създаване на текст в портретен стил
Lesson 5: Двойна експозиция
Related Courses