About the course

  В този видео урок ще се учим да определяме влиянието на външната среда върху дома - бил той жилищен блок, кооперация  или  семейна  къща.
  Как влияят върху нас съседните сгради, улиците, дърветата, реките в градската среда? Какво означава понятието "общ късмет" на обитателите и защо в един жилищен вход, например, хората са щастливи,  а  в  друг  - не?
  Ще открием разликата между "входна врата" и "фасада" и  на  кое  от тях трябва  да  обърнем  повече  внимание.
  Ще ви разкажем за четирите небесни животни във Фън Шуй: Огненият Феникс, Черната Костенурка, Бялата Тигрица и Зеленият Дракон. Какви енергии носи символиката,  скрита  зад техните имена?  
  Ще се научим как да се предпазим от вредни влияния, идващи от вън: шумни кръстовища, болници, изоставени строежи, изсъхнали дървета, контейнери за  смет  и  т.н.
  Ще поговорим за правилната подредба на градината и двора, разположението на къщата в парцела и още много други интересни неща,  на които ни учи древното  изкуство  Фън  Шуй.

Who Should Attend?

  За всички, които се интересуват от Фън Шуй, но нямат възможност да присъстват на нашите семинари "на живо" създадохме този нов формат на обучение.
  В този видео урок ще се учим да определяме влиянието на външната среда върху дома - бил той жилищен блок, кооперация  или  семейна  къща.
  Как влияят върху нас съседните сгради, улиците, дърветата, реките в градската среда? Какво означава понятието "общ късмет" на обитателите и защо в един жилищен вход, например, хората са щастливи,  а  в  друг  - не?
  Ще открием разликата между "входна врата" и "фасада" и  на  кое  от тях трябва  да  обърнем  повече  внимание.
  Ще ви разкажем за четирите небесни животни във Фън Шуй: Огненият Феникс, Черната Костенурка, Бялата Тигрица и Зеленият Дракон. Какви енергии носи символиката,  скрита  зад техните имена?  
  Ще се научим как да се предпазим от вредни влияния, идващи от вън: шумни кръстовища, болници, изоставени строежи, изсъхнали дървета, контейнери за  смет  и  т.н.
  Ще поговорим за правилната подредба на градината и двора, разположението на къщата в парцела и още много други интересни неща,  на които ни учи древното  изкуство  Фън  Шуй.
  Нека заедно да създадем дом изпълнен с изобилие,  хармония и любов.


Curriculum
Lesson 1: Фън Шуй Работа с ландшафта. Школата на Формата
Related Courses