Curriculum
About the webinar

CRM - це одна їх сучасних бізнес-стратегій, розшифровується як Customer Relationship Management, у перекладі керування взаєминами із клієнтами. CRM націлена на ріст і збільшення прибутковості бізнесу шляхом підвищення лояльності клієнта до компанії. CRM здійснюється постійно, від першого дзвінка клієнта до завершення постпродажного обслуговування, а іноді й ще довше. CRM, по суті, націлений на вдосконалювання продажів як додаткова конкурентна перевага фірми. Простими словами CRM - це така программа, в якій зберігається вся інформація про клієнтів, як день народження, імена членів родини, домашніх тварин, все що, може знадобитись, щоб кліент почував, що про нього турбуються та пам'ятають.

CRM - модель взаємодії, що визначає, що центром всієї філософії бізнесу є клієнт, а основними напрямками діяльності є заходи з підтримки ефективного маркетингу, продажу та обслуговування клієнтів.

Управлі́ння відно́синами з кліє́нтами (Customer relationship management (CRM) — поняття, що охоплює концепції, котрі використовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносини з ними.

Сучасна CRM направлена на вивчення ринку і конкретних потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги і таким чином компанія досягає поставлених цілей і покращує свій фінансовий показник.

Існує три CRM-підходи, кожен з яких може бути реалізованим окремо від інших:

  • Оперативний — автоматизація споживчих бізнес-процесів, що допомагає персоналу з роботи з клієнтами виконувати свої функції.
  • Співробітницький — програма взаємодіє зі споживачами без участі персоналу з роботи з клієнтами.
  • Аналітичний — аналіз інформації про споживачів із різноманітними цілями.

Отже, з чого розпочинати впровадження в своїй компанії?

- З програмного забезпечення?

- З розробки системи лояльності та клієнторієнтованості?

- З продажів?

- З бізнес-проецесів?

Пропоную розібраися в цій темі!

Who Should Attend?

Запрошуємо:

- Власників комерційних підприємств

- Керівників відділів маркетингу та продажів

- Приватних підприємців та представників малого сімейного бізнесу

- Трейд-маркетологів

- Керівників торгових команд

Related Courses