Curriculum
About the webinar

Колкото и да не ни се иска да си го признаем, емоциите определят голяма част от поведението ни като възрастни. Начинът по който ги преработваме и реагираме на тях се определя от модела, който сме възприели като деца. Затова е изключително важно като родители, да възпитаваме в децата си отношение към емоциите, което да ги подкрепи в израстването и превръщането им в емоционално интелигентни възрастни. 

Как да възпитаваме емоционално грамотни деца е уебинар, който представя ролята на емоциите в живота на детето и емоционалната грамотност – умението да разпознаваме и назоваваме емоциите и да ги свързваме с потребностите и възможността да общуваме чрез емпатия в контекста на философията за Ненасилствена комуникация.

Основни акценти
Защо е важно децата да изразяват емоциите си?
До какво водят неизразените емоции?
Как да свържем емоциите с потребностите на детето и да бъдем емпатични родители?
Как да подкрепим децата си да развият емоционална грамотност?

Who Should Attend?

Ако си родител, който осъзнава важността на емоционалното здраве и на емоционалната интелигентност за това да имаме здрави, успешни и щастливи деца, то този уебинар е точно за теб и ще ти даде практически идеи и насоки, как да подкрепиш тези умения у децата си!

Related Courses