Curriculum
About the webinar

Скъпи приятели, тренингът ще бъде проведен на живо на адрес гр.София, ул.Раковски 89. ап 2

Конфликтите са неотменима част от комуникацията. Те са начин да отстояваме своя избор, решение или гледна точка. Както и всичко останало на този свят, конфликтите водят както до положителни, така и до негативни последствия. За съжаление, малцина умеят да извличат от тях позитивни резултати. Виж, с негативните живее по-голямата част от населението на нашата планета.

 

Този тренинг е актуален за Вас, ако отговорите с ДА на повече от една точка:

 •  Омръзнало Ви е да влизате в конфликти с клиенти, колеги или шефове на работното си място
 •  Разприте със съпруга/та са станали за Вас нормален начин на общуване
 •  Бракът ви е пред разпад
 •  Конфликти са охладили до крайност отношенията Ви с роднини
 •  Не успявате да изградите топли и основани на доверие взаимоотношения с децата си
 •  Познатите постоянно се сменят, а приятели все нямате
 •  Често попадате в епицентъра на конфликти
 •  Бързо избухвате, когато не сте съгласни с нещо
 •  Не можете да мислите трезво и да участвате в конфликт с емоционална отстраненост
 •  Усещате, че животът Ви се руши

 

По време на тренинга ще проучим:

 • причините, поради които влизате в конфликт,
 •  обичайната ви конфликтна позиция,
 •  нуждите, които се опитвате да удовлетворите посредством конфликти

 

След като преминете тренинга:

 •  Ще можете да влизате или да не влизате в конфликт по свое желание и, дори да сте в конфликт, ще можете да избирате стратегията си на поведение в съответствие с желаните цели.
 •  Ще можете да извличате максимална полза от конфликтите и да запазвате добрите си отношения със своя опонент.
 •  Конфликтите в семейството Ви ще се превърнат от рушители на отношенията във възможности за развитие.
 •  Ще научите много интересни неща за изгодата от конфликтите и за манипулациите посредством конфликти.

 

Who Should Attend?

Този курс ще бъде полезен за всички, които искат:

 •  Да овладеят изкуството на ефективната комуникация
 •  Да подобрят отношенията си със съпруга/та и/или децата
 •  Да станат успешни ръководители
 •  Да се научат да общуват на най-високо равнище
 •  Да не влизат в конфликтите, които се разпалват в обществото
 •  Да не се поддават на провокации и да се владеят и в най-трудните ситуации.

Тренингът ще се проведе на 5 юни от 12:00 часа на адрес ул. Г.С. Раковски №89, етаж 2, ап.2.

Продължителността му е 4 часа с пауза за кафе.

Related Courses