About the course

Интензивен курс по английски език ниво А1.
Хорариум 100 уч. ч.
В цената влизат и учебните материали.

Преподават високо квалифицирани преподаватели – филолози с голям опит.

Дни на провеждане – събота и неделя по 6 уч. ч.
Време на провеждане - от 13.40 до 18.00 ч. с включени две почивки по 10 минути.
Продължителност 9 седмици.

Вижте повече информация на сайта на центъра:

www.studios-edu.com

Who Should Attend?

Курсът е подходящ за гимназисти, студенти и възрастни.

Curriculum
Related Courses