Curriculum
About the webinar

За да проследите събитието, моля регистрирайте се на www.on-ed.com, запишете се в следния курс http://www.on-ed.com/courses/1732 чрез бутона ЗАПИШИ СЕ и попълнете регистрационната ни форма http://www.infoagency.org/SeminarRegistration/default.aspx?sid=49&dcode=998

 

ПРОГРАМА

Лектор

        Савин КОВАЧЕВ – национален консултант по Закона за устройство на територията

Основни теми

■ Процедури в областта на устройственото планиране

■ По-важни практически моменти в уредбата, визираща одобряването на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството

■ Строителен процес

■ Контрол за недопускане на нарушения на разпоредбите на ЗУ

Who Should Attend?

Юристи

Related Courses