Curriculum

Wednesday, July, 22, 2015

16:00 - 17:30 (Sofia (GMT+02:00))

About the webinar

Уважаеми търговци,

 

Много от вас изпитват трудности при продажбите, породени от възраженията на вашите клиенти. Несправянето с тези възражения води до по-нисък процент на успешно завършилите продажбени процеси, лоша репутация в очите на възразилите потребители и негативни преживявания за вас самите.

 

Най-често срещани възражения:

- “Нямам интерес”;

- “Не ви познавам”;

- “Нямам време”;

- “Не сега, обадете се по-късно”;

- “При интерес, ние ще се свържем с вас”.

 

Каним ви на нашия уебинар "Справяне с възраженията"

Цената включва: пълна презентация на всяка една от включените теми.

Какво ще научите от обучението:

  • Как да подходя, когато клиентът изкаже възражение?

  • Как клиентът да не ме вижда като крадец, а като помощник?

  • Какви техники да използвам, за да избегна възражения?

 

Първа част: - Рекция към възражения:

Много често начинът, по който търговецът реагира след изказан негативен коментар от страна на клиента, определя дали този клиент ще продължи напред в продажбеният цикъл.

 

В тази част ще се запознаете със следните теми:

  • Кои възражения на клиентите са реални и кои фалшиви;

  • Какъв речников запас и език на тялото се използват след чуто възражение с цел подобряване на ситуацията;

  • Какъв подход се възприема след емоционално възражение.

 

Втора част: - Изграждане на добър имидж

Как изглежда един търговец в очите на клиентите си пряко засяга тяхната настройка спрямо него и продуктите, които представя.

 

В тази част ще се запознаете със следните теми:

  • Нагласа на търговеца спрямо продажбения процес;

  • На кои елементи от презентацията на един продукт трябва да бъде наблегнато, за да се осигури добронамереност от страна на клиента;

  • Кое поведение казва “Аз съм ти приятел.”.

 

Трета част: - Блокиране на възражения

Знаете ли, че възражения по време на продажбения процес може да не възникват изобщо? В тази последна част ще научите как да избегнете възраженията преди те да бъдат вербализирани и защо това е съществено за успеха на продажбата.

 

Лектор:

Вергиния Къшева е маркетингов консултант, лектор по продажби и маркетинг, управител на маркетингова агенция.

Тя има повече от 9 години опит в маркетинга и е помогнала на над 100 компании да подобрятсвоите резултати чрезсъздаване на по-добра комуникация в и извън екипа, изграждане на маркетинг кампании и вътрешни тренинг програми за развитието на служителите.

Who Should Attend?

Търговци; служители, поддържащи комуникация с клиенти.

Related Courses