About the course

В този видео урок ще ви отведем в чудните пространства на древното изкуство Фън Шуй.
  Ще ви разкажем за Вселената и вселенските сили, които управляват движението на хората и на нещата.
  Ще разберете защо всичко в Космоса е взаимосвързано чрез невидимите нишки на Енергията.
  Защото  тези нишки са струните, на които можем да се научим да свирим така, че да вибрираме с пулса на Сътворението.
  Ще научим нотите, а след това акордите на Вечната Мелодия. За да се научим да творим музиката на Космическата енергия.
  Така ще имаме уменията да привличаме в живота си желаните от нас неща, хора и събития по най-естествен начин.
 Защото Фън Шуй е част от Дао - изкуството за реда, закона и пътя. Следвайки Пътя - провал не може да има.

Who Should Attend?

За всички, които се интересуват от Фън Шуй, но нямат възможност да присъстват на нашите семинари "на живо" създадохме този нов формат на обучение.

В този видео урок ще ви отведем в чудните пространства на древното изкуство Фън Шуй.
  Ще ви разкажем за Вселената и вселенските сили, които управляват движението на хората и на нещата.
  Ще разберете защо всичко в Космоса е взаимосвързано чрез невидимите нишки на Енергията.
  Защото  тези нишки са струните, на които можем да се научим да свирим така, че да вибрираме с пулса на Сътворението.
  Ще научим нотите, а след това акордите на Вечната Мелодия. За да се научим да творим музиката на Космическата енергия.
  Така ще имаме уменията да привличаме в живота си желаните от нас неща, хора и събития по най-естествен начин.
 Защото Фън Шуй е част от Дао - изкуството за реда, закона и пътя. Следвайки Пътя - провал не може да има.
  Когато работиш със Цялото и за Цялото – всичко работи за теб.
  Всичко се случва с лекота, защото това е естественото движение.
  Каним ви на едно пътешествие в света на фините енергии, вибрации и пулсации... 
  Елате с нас  в  тайнственият свят на Фън Шуй.

Curriculum
Lesson 1: Видео уроци по Фън Шуй: Основи на Фън Шуй
Related Courses